FALSAFAH SEKOLAH


Falsafah Sekolah

Pendidikan di Sekolah Menengah Teknik Kajang adalah satu usaha yang berterusan untuk mengembangkan potensi pelajar yang sedia ada berdasarkan keimanan yamg sejati serta mengamalkan nilai-nilai murni untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Usaha ini bertujuan melahirkan insan yang berakhlak mulia, berketrampilan dan mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi sejajar dengan maklamat dan aspirasi negara.