PIAGAM SEKOLAH


Piagam Sekolah
  1. Melaksanakan sepenuhnya Piagam Pendidikan Teknik dan Vokasional seperti yang diarah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
  2. Menyediakan peluang pendidikan dan latihan yang sama kepada semua pelajar yang layak.
  3. Menyediakan pengajaran dan latihan yang berkualiti oleh guru-guru yang professional, mahir dan berketrampilan.
  4. Menyediakan kemudahan fizikal dan pembelajaran yang mencukupi untuk semua pelajar.
  5. Menyediakan program-program motivasi dan pendedahan untuk perkembangan diri pelajar.
  6. Memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam aspek pengurusan pejabat untuk semua pelanggan.