OBJEKTIF SEKOLAH


Objektif Sekolah

Sekolah Menengah Teknik Kajang akan berusaha bersungguh-sungguh
1. Meningkatkan kualiti akademik dan kemahiran pelajar di samping cemerlang dalam kokurikulum.

2. Melahirkan pelajar yang seimbang dan berakhlak mulia dan mempunyai keyakinan diri bagi menghadapi masa depan mereka.

3. Meninggikan imej sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dalam bidang teknikal.